หน้าแรก   ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)

                                การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม
    ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส