หน้าแรก   ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)

               รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริตประจำปีี

 

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง รอบ ๖ เดือน