หน้าแรก   ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)

       ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563


              

เดือน

จำนวนเรื่อง

 อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุติเรื่อง

หมายเหตุ

ตุลาคม 2562

-

-

-

 

พฤศจิกายน 2562

-

-

-

 

ธันวาคม 2562

-

-

-

 

มกราคม 2563

-

-

-

 

กุมภาพันธ์ 2563

-

-

-

 

มีนาคม 2563

-

-

-

 

เมษายน 2563

-

-

-

 

พฤษภาคม 2563

-

-

-

 

มิถุนายน 2563

-

-

-

 

กรกฎาคม 2563

 

 

 

 

สิงหาคม 2563

 

 

 

 

กันยายน 2563

 

 

 

 

ตุลาคม 2563

 

 

 

 

พฤศจิกายน 2563

 

 

 

 

ธันวาคม 2563