หน้าแรก   ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)

       ระเบียบ / กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบต.

 

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
     -  สามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
     1. Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง
     2. เว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง
     3. สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง  61/7 ม.7 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
     4. ทางโทรศัพท์หมายเลข 055- 911041
     5. E-mail : Khlongkrachong2597@hotmail.com