หน้าแรก   ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)

                                                     ภูมิปัญญาในตำบลคลองกระจง

 

  ภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรม
      งานใบตอง
      ทำว่าว
      แทงหยวก

  ภูมิปัญญาด้านประดิษฐ์

  ภูมิปัญญาด้านงานจักรสาน

  ภูมิปัญญาชาวบ้าน สาขาเกษตรกรรมและการทำมาหากิน

  ภูมิปัญญาชาวบ้าน สาขาศิลปะการแสดงและดนตรี

  ภูมิปัญญาปรัชญา ศาสนา ประเพณี