หน้าแรก   ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)

                                    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

                             
        


                     

                  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓
                        แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง ประจำปี ๒๕๖๓

                  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)ประจำปี ๒๕๖๓
                        
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง ประจำปี ๒๕๖๓