หน้าแรก   ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)

                                แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตพ.ศ. 2560-2564
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตพ.ศ. 2561-2564
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตพ.ศ. 2562-2564
 
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตพ.ศ. 2563-2567
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561