หน้าแรก   ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)

                           รายงานการประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะ

 
 รายงานการประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐาน
     การจัดการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง ประจำปี พ.ศ. 2563

    
 รายงานการประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐาน
     การจัดการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง ประจำปี พ.ศ. 2561