หน้าแรก   ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)

                                                     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง
                                         เรื่องขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง

 

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑