หน้าแรก    ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)

     งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

            
การต่ออายุบัตรสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง แจ้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ยื่นแบบคำร้องขอ เปลี่ยนบัตรประจำตัว (อปพร)