หน้าแรก   ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)

                                  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔