หน้าแรก   ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)

                       ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส

 

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ
     ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ถึงธันวาคม ๒๕๖๔)


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ
     ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔)


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ
     ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๓ (เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔)


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ
     ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔) 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ
     ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓)