หน้าแรก   ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)

                       ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ
     ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓) 


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ
     ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๔(เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓)