หน้าแรก   ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)

                         การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
         นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
          แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1  ( ต.ค.61-มี.ค.62 )
          หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2  ( เม.ย.62 - ก.ย.62 )

   รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี    
          การประเมินผลการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

   ผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562