หน้าแรก   ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย1.แจ้งด้วยตนเองได้ืที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง

2.ทางโทรศัพท์ หมายเลข 055 - 911041

3.E - mail : khlongkrachong@outlook.com

4.Facebook อบต.คลองกระจง

5.กล่องรับความคิดเห็นของอบต.คลองกระจง

6.ทางไปรษณีย์ 61/7 ม.7 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110

7.เว็บไซต์ www.khiongkrachong.go.th

 


 แบบฟอร์มการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

                  เรื่อง :
        รายละเอียด :
    ชื่อ - นามสกุล :
                 อีเมล :
    เบอร์โทรศัพท์ :