หน้าแรก   ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)


            ประเพณีสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ  กำหนดจัดในเดือนเมษายนของทุกปี กิจกรรมที่สำคัญ ทำบุญตักบาตร  รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ  ขบวนแห่วันสงกรานต์  การแสดงดนตรี และมหรสพอื่น ๆ  อีกมากมาย  
   

             ประเพณีลอยกระทง จัดในเดือน พฤศจิกายนของทุกปี  ในวันเพ็ญเดือนสิบสอง สถานที่จัดงาน  ณ  บริเวณเขื่อนเรียงหิน หมู่ที่ 8  


             ประเพณีทำบุญสลากภัตรข้าวหลาม   จัดในวันที่ 26 มกราคม ของทุกปี กิจกรรมคือ ทำบุญตักบาตร  สลากภััตรข้าวหลาม นมัสการหลวงพ่อสัมฤทธิ์ ิ์  จัดงาน ณ วัดคลองกระจง
                

             ประเพณีสืบสานประเพณีไหว้ครู    กำหนดจัดในเดือน สิงหาคม ของทุกปีจัดงาน ณ วัดคลองกระจง กิจกรรม คือ การนำเครื่อง ดนตรีไทยทุกชนิด มาประกอบพิธีไหว้ครู การครอบครู การแสดงการละเล่นเครื่องดนตรีไทย