หน้าแรก   ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)

    ประกาศประกวดราคา สอบราคา ปี 2564


                                                                                        หัวข้อ  หนังสือลงวันที่  วันที่ลงเว็บไซต์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๒๗-๐๐๕
สายบ้านกรงทอง - บ้านน้ำโจน หมู่ที่ ๓ , ๕ ตำบลคลองกระจง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
 10 ก.พ.2564   10 ก.พ.2564
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๒๗-๐๐๕
สายบ้านกรงทอง - บ้านน้ำโจน หมู่ที่ ๓ , ๕ ตำบลคลองกระจง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)์
  04 ก.พ.2564    04 ก.พ.2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำำบลคลองกระจง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่
หมู่ที่ ๒ บ้่านคลองกระจง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 10 พ.ย.2563    10 พ.ย.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำำบลคลองกระจง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่
หมู่ที่ ๕ บ้่านคลองกระจง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 10 พ.ย.2563    10 พ.ย.2563