หน้าแรก   ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)          นายอภิวิชญ์   ฉิมพาลี
        กำนันตำบลคลองกระจง 
         นายประสาร   รอบุญ
          ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
 

               นายสำเริง   อาวร
              ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2     
     นายสุทธาศักดิ์   สุทธานุกูล
           ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
               นายมนตรี   ยี่โถ
             ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
         


       

                นายวิสัย   ชูแสง
              ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6