หน้าแรก   ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)


                         นายสันติ   แดงพัฒน์
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาราชการแทน
          ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                                099-1393173


   
   
      นางวรรณนิสา   เข็มทอง
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
           087-2067943       
       นายปัญญา    บัวดิษฐ
    พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
            084-6198400
        นายมนัส   แสงอินทร์
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
               089-2714484
      นายเอกพจน์  หอมจันทร์
  พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
            086-2174420