หน้าแรก   ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)


                    นางสาวปราณี    สีปา
  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
                         089-9579389

 

         
                    
                  
               
                     -ว่าง-
  นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.
      นางอัจฉราพร  บางทวี 
              ผู้ดูแลเด็ก
    นางสาวศศิประภา เบญญาเธียร
      พนักงานจ้างเหมาบริการ