หน้าแรก   ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)

                ตำบลคลองกระจงเป็นตำบลเก่าแก่ตำบลหนึ่ง  ซึ่งตั้งมาพร้อมกับอำเภอสวรรคโลกตั้งแต่ครั้งยัง เป็นจังหวัด คาดว่าไม่ต่ำ กว่า  90  ปี โดยมีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า ณ. ริมแม่น้ำยมสายเก่ามีโบราณสถานที่เป็น หลักฐานทางโบราณคดี คือ วัดสวนขิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7  ตำบลคลองกระจง มีเนื้อที่ 14 ไร่ (บันจุบันเป็นที่ร้าง) และวัดกรงทองตั้งอยู่หมู่ที่  5,9  มีเนื้อที่ 12 ไร่ และวัดโบสถ์หมู่ที่ 8  มีเนื้อที่ 15 ไร่ (ปัจจุบันเป็นที่ร้าง)  ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นแหล่งชุมชนสมัยโบราณ  (สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี)  โดยได้พบพระพุทธรูป ปางมารวิชัย  (สมัยกรุงสุโขทัย)   ที่วัดกรงทอง คือ หลวงพ่อสัมฤทธิ์ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง ของตำบลคลองกระจง  ซึ่งปัจจุบัน ประดิษฐานอยู่ที่ วัดคลองกระจง

                ส่วนชื่อตำบลคลองกระจงนั้น  สมัยก่อนคลองกระจงเป็นชื่อของลำคลองที่สำคัญ คือ คลองขุนตาจง  ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกระจง (ปัจจุบันไม่เหลือสภาพคลอง) ซึ่งคลองนี้ ประชาชน ในตำบลได้ใช้ประโยชน์ทั้งบริโภคและอุปโภค จึงทำให้ มีชื่อเรียกคนชุมชนนี้ว่า “บ้านคลองขุนตาจง” ต่อมา ถูกเรียกเพี้ยนมาเป็นบ้านคลองกระจง มาจนถึงทุกวันนี้ และมีผู้ปกครองตำบล คนแรก  ชื่อขุนกระจงวิจารณ์